0911 357 221  
info@bagervictor.sk

Boženy Nemcovej 4579
Poprad 05801

Služby

  • výkop základov
  • výkop inžinierských sieti
  • kopanie bazénov
  • búracie práce
  • úprava terénu
  • zimná údržba
  • odvoz a dovoz sypkých materialov
  • nákladne auto s mechanickou rukou 
Samozrejomosťou je dohoda podľa Vaších požiadaviek